Raske resultater med Sharebox!

Sharebox s32 kiosk

Innføringen av Sharebox medfører veldig stort potensial for prosessendringer;
økt kapasitet i verkstedet, redusert behov for servicedesk-personell, online betaling, etc.

Disse gevinstene kan måles i årsverk.
Sharebox er et veldig godt verdiforslag for forhandleren.

Sharebox eco system